แนะนำการใช้งานระบบ

ขั้นตอนการลงทะเบียน (์New User) ​

1. เมื่อต้องการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบให้คลิ้กที่ปุ่ม Register 

2. ป้อนข้อมูลที่ระบบต้องการประกอบด้วย Username(ห้ามซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบ แนะนำให้สร้าง Username ที่ไม่น่าจะมีโอกาสซ้ำกับใช้) 

3. คลิ้กปุ่ม Register ถ้าหากข้อมูลครบถ้วน จะขึ้นข้อความว่า “Registration complete. Please check your email” กรณีที โดยสามารถป้อน username หรือ e-mail address และ password ได้เลย

4. เช็คอีเมลล์ที่ใช้ลงทะเบียน จดหมายจะมีข้อความตามภาพ แสดงว่าการลงทะเบียนของคุณสำเร็จแล้ว กรณีที่ไม่ต้องการเปลี่ยน password ไม่ต้องคลิ้กลิงก์ใดๆในอีเมลล์ 

ขั้นตอนการลงทะเบียน (Registered User)

1. คลิ้กปุ่ม Login ป้อน username หรือ e-mail address และ password 

2. เมื่อ Login Complete ระบบจะไปยังหน้า Profile โดยที่หน้า Profile นี้ คุณสามารถอัพเดตข้อมูลชื่อ นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) หรืออัพเดตรูป Profile ได้

3. เลือกการแสดงชื่อ Profile ผู้ใช้งานสามารถตั้งชื่อที่จะแสดงให้กับระบบได้ ซึ่งระบบจะนำมาจากข้อมูลใน Profile ซึ่งจะไม่มีผลต่อ User name แต่จะมีผลต่อการแสดงบนระบบและใบ Certificate ที่ออกจากระบบเท่านั้น

กรณีลืมรหัสผ่าน(password)

1. หน้า Login คลิ้กตรงคำว่า “Lost your password?” 

ระบบจะเชื่อมไปยังหน้า Sign-in ให้คลิ้กคำว่า “Forgot Password?” อีกครั้ง

2. ให้ระบุอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ กรณีนี้ถ้าหากว่าในขั้นตอนการ Register ไม่ได้รับอีเมลล์ระบบอาจจะไม่สามารถ reset password ให้ได้

ระบบจะส่งคำสั่ง reset password ไปยังอีเมลล์ของคุณ

3. คลิ้กลิงก์ที่ชื่อว่า “Click hear to reset your password”

4. ป้อน password ใหม่ที่คุณต้องการ 2 ครั้งเป็นอันสมบูรณ์

การลงทะเบียนเรียนหลักสูตร

1. เมื่อเข้าไปยัง Online Learning เลือกหลักสูตรที่ต้องการ โดยหลักสูตรจะมีสองแบบ คือ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย กับแบบมีค่าใช้จ่าย

2. คลิ้กปุ่ม Enroll Now หมายถึงลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่เลือก กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเริ่มเรียนได้เลย

กรณีมีค่าใช้จ่ายและคุณต้องการซื้อหลักสูตรดังกล่าวให้คลิ๊ก ADD TO CHART (ให้ข้ามไปหัวข้อการสั่งซื้อหลักสูตร)

3. หาคุณยังไม่ได้ Login ระบบจะบังคับให้คุณป้อน user&password หากคุณอยู่ในระบบอยู่แล้วระบบจะข้ามขั้นตอนนี้

4. เข้าสู่หลักสูตร ข้อมูลทางด้านซ้ายมือคือ รายละเอียดหลักสูตรและบทเรียน ให้คุณกดปุ่ม Start Course เมื่อคุณพร้อมจะเข้าสู่หลักสูตร

5. ระบบในการเรียนของเราจะมีอยู่สองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือวีดีโอเข้าสู่บทเรียน คุณสามารถเปิดดูวีดีโอเพื่อเรียนได้ตามที่คุณได้ออกแบบและจัดสรรเวลาไว้

6. ทุกบทเรียนจะมี Assignment ที่ชื่อว่า QUIZ เพื่อให้คุณและผู้สอนได้ประเมินความเข้าใจของคุณ โดยคลิ้กปุ่มเริ่มทำข้อสอบ การส่งข้อสอบมี 2 แบบ 1. ระบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายระบบจะตรวจข้อสอบอัตโนมัติและบอกผลคะแนนให้คุณเลยทางอีเมลล์ 2. ระบบที่ให้ทำข้อสอบและส่งโดยการส่ง Assignment ซึ่งจะทำการตรวจข้อสอบและแจ้งผลผ่านระบบ  

7. เมื่อคุณมั่นใจว่าเข้าใจเนื้อหาบทเรียนและทำข้อสอบผ่านตามเกณฑ์ทุกบทเรียนของหลักสูตรนั้นๆคุณสามารถกดปุ่ม Complete Course และ Download Certificate ได้ (ระบบไม่รับรองความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงของคุณได้ ดังนั้นคุณควรจริงใจกับตัวเองสำหรับหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย Six Sigma Green Belt , Black Belt การได้รับ Certificate จะเป็นอีกแบบ)

การสั่งซื้อหลักสูตร

1. คลิ้กปุ่ม Cart (รูปถุงที่มุมขวาบน) ถ้าคุณส่งการส่งคำสั่งซื้อให้คลิ๊กปุ่ม Proceed to checkout

2. กรอกรายละเอียดทั้งหมดที่ระบบต้องการจากนั้นคลิ้ก Place order

3. ระบบจะผ่านไปยังหน้า Checkout และ Confirm Payment สำหรับในส่วนนี้ถ้ายังไม่มั่นใจสามารถข้ามไปก่อนได้ แต่ระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว

4. Admin ระบบจะตรวจตรวจความถูกต้องถึงจะสามารถเปิดระบบเรียนออนไลน์หลักสูตรดังกล่าวให้คุณ

หมายเหตุ : ในรูปแบบบริษัทจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้า 7% กรณีสมัครเรียนในนามบริษัทสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%