สำหรับผู้ผลิตทั่วโลก FMEA ได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในโปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเหมือนๆกันไปแล้ว Process Flow, FMEA, Control plan และ SPC มีหลักการในการเชื่อมต่อกัน กระบวนการของ FMEA สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์, กระบวนการหรือเทคนิคการตรวจจับจะถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำจากระบบ SPC จะส่งต่อจากหน้างานถึงวิศวกรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ FMEA ของกระบวนการ ซอฟต์วแวร์ DataLyzer FMEA เป็นหนึ่งโมดูลที่ข้อมูลทั้งหมดถูกรวมไว้ที่ฐานข้อมูลของ DataLyzer ทำให้เป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง SPC และ Process Flow/FMEA/Control Plan กับพนักงาน และมั่นใจได้ว่า FMEAs และ Control Plans เป็นเอกสารรายงานข้อมูลล่าสุดจริงๆ

DataLyzer FMEA เป็นโมดูลหนึ่งในซอฟต์แวร์ชุดใหญ่ของ DataLyzer โปรแกรมเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน IATF 16949 และ AS13004 อย่างใกล้ชิด DataLyzer FMEA จะทำงานเป็นแบบเครื่องเดียวหรือจะเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ SPC ก็ได้

หลังจากคู่มือ FMEA ฉบับร่างเผยแพร่ ข้อเสนอแนะนับพันได้รับจากผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ FMEA ทั่วโลก ทำให้ AIAG ได้ทบทวนคู่มือ FMEA ฉบับร่างใหม่ คู่มือฉบับแรกได้เผยแพร่อย่างสมบูรณ์แบบและคู่ฉบับปรับปรุงใหม่ของ AIAG-VDA FMEA มีกำหนดเผยแพร่ในปลายปี 2018

AIAG และ VDA ได้กำหนดอย่างเป็นทางการแล้วที่จะเผยแพร่คู่มือ AIAG-VDA FMEA 1st Edition ในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 ที่เซี่ยงไฮ้

DataLyzer สนับสนุนระบบ AIAG VDA FMEA อย่างครบถ้วนกลมกลืน ยังไม่แน่ชัดว่า FMEA ระบบใหม่จะมีอะไร แต่ฉบับร่างมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไป

ตัวอย่างเช่น :

  • ค่า RPN จะไม่ปรากฎแต่จะถูกแทนด้วย Action Priority
  • มี 7 ขั้นตอนของกระบวนการต้องดำเนินการ
  • ตารางเกณฑ์การให้คะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • บางคอลัมน์ใน FMEA แบบเก่าจะถูกเปลี่ยนโดยแบ่งย่อยหรือถูกนำมารวมกัน

สำหรับผู้จัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2019 ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ FMEA ที่มีความสามารถในการรองรับฟังก์ชั่นใหม่นี้ สำหรับ FMEA อันใหม่นี้วิธีการใหม่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ คู่มือใหม่ระบุว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ยากลำบากที่จะจัดทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยเอ็กเซล, หมายความว่าถ้าคุณเป็นผู้จัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์และยังคงใช้เอ็กเซลสำหรับการทำ FMEA ของคุณ คุณควรพิจารณาปรับเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ FMEA

สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซอฟต์แวร์ FMEA ของเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบมาตรฐาน HACCP ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศถูกประยุกต์ใช้กับระบบ AS13004 ซอฟต์แวร์ FMEA ของเราอ้างอิงตามกฎระเบียบ ITAR/EAR ซึ่งเอกสาร FMEA เป็นเอกสารทางเทคนิคที่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ITAR/EAR

ผลลัพธ์โดยทั่วไปที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA

  • ลดเวลาในการเตรียม Process Flow/FMEA/Control Plan ของวิศวกรลงได้มาก
  • ความรู้ทางวิศวกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสมในการติดตั้งระบบมาตรฐานและระบบ FMEA และ Control Plans
  • การติดตามการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดปัญหาการสื่อสารกับลูกค้าหรือระบบตรวจสอบ
  • มีเวลาในการปรับปรุงกระบวนการมากขึ้น ดีกว่าเสียไปกับการทำระบบ FMEA

เวอร์ชั่นใหม่ FMEA AIAG-VDA

  • DataLyzer สนับสนุนระบบ AIAG VDA FMEA 7 Steps และโดยโครงสร้างตารางสนับสนุน FORM C ที่ส่วนใหญ่เลือกใช้

AIAG-VDA FMEA คืออะไร? มีอะไรเปลี่ยนแปลง?

วีดีโอแนะนำ FMEA เวอร์ชั่นใหม่ โดยปรัชญา พละพันธุ์