คือซอฟต์แวร์ SPC แพคเกจที่ใช้งานง่ายครอบคลุมการสร้างการจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ และการจัดการการสร้างแผนภูมิควบคุมและการวิเคราะห์ต่างๆ มีความยืดหยุ่นสูงในการติดตั้งและมีฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพทำให้ DataLyzer เป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ SPC ในอุตสาหกรรมกว่าสี่ทศวรรษ

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และรายงานทั้งองค์กรได้ DataLyzer ใช้ฐานข้อมูลมาตรฐาน (SQL Server®) โครงสร้างฐานข้อมูลที่ได้การยอมรับและสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ประกอบด้วย 

  • โมดูลนี้ใช้งานที่หน้างาน (Shop floor) เพื่อป้อนข้อมูล หรือดูแผนภูมิควบคุม(Control chart) และค่าต่างๆเพื่อความรวดเร็วในการตรวจจับกระบวนการ(Monitor)
  • โมดูลนี้ช่วยให้พนักงานสามารถดูสถานะการผลิต (แดชบอร์ด) และพิมพ์รายงานทั้งหมดได้
  • ระบบที่สนับสนุนการนำเข้าระบบภายนอกทุกชนิด ข้อมูลสามารถนำเข้าโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลหลายๆประเภท เช่น Text, CSV หรือ Excel

สามารถกำหนดได้ตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างค่ากำหนดที่เลือกได้

  • ทำงานได้ภายใต้ระบบ Windows ทั้งหมดเช่น Windows® 10 และ11 
  • ประเภทแผนภูมิควบคุม (Xbar-R, I-MR, P, NP)
  • การเลือกการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ real-time รวมถึงกฎ Western Electric, Wheeler และ Nelson
  • ดัชนีความสามารถกระบวนการที่เลือกได้ (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
  • ส่งอีเมลล์แจ้งเตือนโดยสามารถกำหนดได้ว่าจะเป็นจุด OOC(Out of Control), OOS(Out of Spec) ดัชนีความสามารถกระบวนการ หรือค่าวัดที่ไม่ได้ป้อนตามเวลาที่กำหนด
  • การแจกแจงทางสถิติของข้อมูลและการทดสอบการแจกแจงปกติ (Normality tests)