ข้อมูลติดต่อ :

โทรศัพท์ : 02-748-6687
Website : www.trecon.co.th

สอบถามรายละเอียด

คุณชลทิชา/คุณจารุณี


ข้อมูลติดต่อ :

โทรศัพท์ : 02-748-6687
Website : www.trecon.co.th

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ DataLyzer :

คุณชลทิชา/คุณจารุณี
E-mail : chonthicha@trecon.co.th / jarunee@trecon.co.th

สอบถามรายละเอียดอบรม Six Sigma และอื่นๆ :

คุณจารุณี

ที่อยู่

บริษัท เทรคอน จำกัด : ชั้น 17 อาคารเอ.พี.นครินทร์ เลขที่ 88 ซอยลาซาล 58 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Trecon Co.,Ltd. : 17th A.P.Nakarintr Bldg., 88 Soi Lasalle 58 Bangna Bangna Bangkok 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105542008665