10 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Six Sigma

Green Belt/Black Belt Certification

สำหรับองค์กร Six Sigma มีความจำเป็นต้องมีทีมที่มีความรู้และความสามารถในการทำโครงการ Six Sigma ดังนั้นผู้ที่จะเป็น Green Belt / Black Belt ให้กับองค์กรจะต้องผ่านขั้นตอนการเรียนรู้และทำโครงการและได้รับการรับรอง